Edutainment Methode – PISA Test Voorbeeld (OECD)

edutainment young engineers

“Complexe integralen en berekeningen hebben geen betekenis wanneer ze incorrect of bij irrelevante gevallen worden toegepast. Sterker nog, bepaalde berekeningen hebben geen betekenis wanneer ze niet in real-time effectief zijn.” 

De manier waarop een kind erin slaagt om zelfstandig na te denken op basis van zijn eigen ervaringen is heel belangrijk.

Onderstaand is een vraag uit de PISA test, een OECD test als onderdeel van een internationaal educatief onderzoek, wat sinds 2000 elke drie jaar wordt uitgevoerd. De kinderen moeten theorie naar praktijk vertalen om te oefenen met de kennis die ze op school hebben opgedaan.

PISA 1

Vraag: Je hebt een nieuw huis gekocht en besluit om er een hek omheen te bouwen. Hoe zou je de lengte van het hek opmeten?

De meeste kinderen hadden de exacte formule om de omtrek te berekenen goed bestudeerd, en herinnerden zich  het nummer Pai=π=3.14. Vanaf dat punt was de rest gemakkelijk.

Er waren echter een aantal kinderen die op een wat meer onconventionele manier leerden, en een touw gebruiken om de lengte van de omtrek op te meten en zo de formule en het nummer Pai=π=3.14 voor zichzelf te verifiëren.

PISA 2

De vraag werd nog gecompliceerder toen de omtrek asymmetrisch werd.

De slimmere kinderen van de eerste groep waren in staat om de vraag op te lossen met behulp van gecompliceerde formules en integralen. De tweede groep die op een onconventionele manier leerde gebruikte hetzelfde touw om de juiste afmetingen te berekenen en losten het probleem met een experimentele benadering. Dit is een efficiënte implementatie van de kennis die de tweede groep op school op school had opgedaan.

De Resultaten:

Van de tweede groep, die de praktische methode toepaste, had slechts 20% de vraag fout beantwoord, terwijl dat percentage bij de eerste groep op 80% lag.

We laten je dit voorbeeld zien om aan te tonen dat complexe integralen en berekeningen geen betekenis hebben wanneer zij verkeerd of in irrelevante gevallen worden toegepast. Sterker nog, bepaalde berekeningen hebben geen betekenis wanneer zij in het dagelijkse leven niet effectief zijn.