Young Engineers Privacy Policy

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Young Engineers Nederland en de aangesloten Young Engineers franchisees verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Young Engineers. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen je groep? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Young Engineers Nederland en de aangesloten Young Engineers groepen. Wil je meer lezen over privacy binnen Young Engineers?

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Young Engineers Nederland persoonsgegevens?

Young Engineers Nederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Studenten van de bij Young Engineers Nederland aangesloten organisatieonderdelen.
  • Mensen die interesse tonen in een workshop of lessenreeks bij Young Engineers of ooit een workshop of lessenreeks hebben gevolgd.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Young Engineers Nederland verwerken persoonsgegevens in Young Engineers nieuwsbrieven, de administratieve applicatie van Young Engineers Nederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem. Dit kunnen dus zowel Young Engineersgroepen, -regio’s als landelijke onderdelen en activiteiten betreffen. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd. Zo zal in geval van een jeugdlid de Young Engineersgroep waarvan hij of zij lid wordt, zorg moeten dragen voor de juiste registratie in Young Engineers nieuwsbrieven.

Waarvoor verwerkt Young Engineers Nederland persoonsgegevens?

Als je les wilt volgen bij Young Engineers of aan de slag wilt gaan als instructeur of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als instructeur.

Als je eenmaal lid of relatie van Young Engineers bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit Young Engineers Nederland. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Young Engineers Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je Young Engineersgroep heeft gemaakt in Young Engineers nieuwsbrieven ten behoeve van een zomerkamp.

Young Engineers Nederland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Young Engineers Nederland met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn gegevens?
Alleen de eigenaar van een Young Engineers regio kan bij de gegevens.

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Young Engineers nieuwsbrieven met je Mijn Young Engineers-account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met Young Engineers, terug vinden en bewerken.

Daarnaast kan het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de speleenheid en/of het organisatieonderdeel, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of steunpunt) en het landelijk servicecentrum van Young Engineers Nederland kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Young Engineers

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten Young Engineers organisatie, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Young Engineers kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-studenten te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Young Engineers Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving

Kan ik zien welke gegevens Young Engineers Nederland van mij verwerkt?

Door een email te sturen naar jouw Young Engineers regio manager, zullen wij je alle data toesturen die we van je bijhouden.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Young Engineers kun je terecht bij het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, bijvoorbeeld je Young Engineersgroep. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Young Engineers Nederland.

OPT-OUT

Om het gebruik van de Young Engineers nieuwsbrieven zo makkelijk mogelijk te maken, kan Young Engineers Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Young Engineers Nederland beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over de Young Engineers organisaties waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval de desbetreffende Young Engineers organisatie informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

Wijzigingen privacybeleid

Young Engineers Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Young Engineers Website te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.youngeng.nl/privacy.

Disclaimer

De inhoud van www.youngeng.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Young Engineers Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Young Engineers Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

Young Engineers Nederland is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Young Engineers maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.